Firma IZOLING spol. s r.o. vznikla v roku 1998, ako špecializovaná firma zaoberajúca sa dodávkou a montážou tepelných, chladových a akustických izolácii.

Stratégiou firmy IZOLING spol. s r.o. je poskytovanie komplexných a odborných služieb. Základ firmy tvoria pracovníci s viacročnou praxou pri realizácii prác v rôznych odvetviach priemyslu na území celého Slovenska a v zahraničí.

© 2007 IZOLING spol. s r.o. | CMS systém WEBYCMS | Hosting: WEBYHOSTING | Design: WEBY GROUP, s.r.o.