Referencie

Chemický priemysel:
VEGUM a.s., D. Vestenice
 • tepelné izolácie rozvodov pary, kondenzu a vody
NCHZ a.s., Nováky
 • tepelné izolácie GO chlórparafínov
 • tepelná izolácia zásobníkov 80 m3 – 3 ks
 • tepelné izolácie zásobníka 1000 m3 sklad dichloretánu
 • opravy a údržba tepelných a chladových izolácií potrubných rozvodov a zariadení
SLOVECA s.r.o., Nováky
 • tepelná izolácia zásobníka mastného alkoholu
 • opravy a údržba tepelných a chladových izolácií potrubných rozvodov a zariadení
Farmaceutický priemysel:
FERMAS s.r.o., Slovenská Ľupča
 • tepelná izolácia aparátov Threonin III
ZENTIVA a.s., Hlohovec
 • tepelné izolácie potrubných rozvodov a zariadení
 • chladové izolácie rozvodov a zariadení v strojovni chladenia
 • tepelné izolácie rozvodov VZT
Energetický priemysel:
ENO Nováky
 • tepelné izolácie spodnej časti spalovacej komory kotla K4
 • tepelné izolácie chladiča fluidnej vrstvy s príslu-šenstvom fluidného kotla
SCP Ružomberok
 • tepelné izolácie potrubných rozvodov v strojovni turbogenerátorov
AssiDomän, Packaging Štúrovo
 • rekonštrukcia strechy kotolne regenerácie
Spartan Trnava
 • tepelné izolácie potrubných rozvodov a zariadení v kololni
Potravinársky priemysel:
MILSY a.s., Bánovce n/ Bebr.
 • chladové izolácie rozvodov čpavku
 • protihluková bariéra
 • zásobníky produktov
 • izolácia potrubných rozvodov a zariadení
Rajo a.s., Bratislava
 • tepelné izolácie zásobníkov mlieka
TOPVAR a.s., Topoľčany
 • chladové izolácie rozvodov čpavku a príslušenstva
 • tepelné izolácie rozvodov pary a zariadení
 • izolácie stien chladiacich boxov
GeLiMa a.s., Liptovský Mikuláš
 • tepelná izolácia zbernej nádrže kondenzátu
Walmark Kamenec pod Vtáčnikom
 • tepelné a chladové izolácie potrubných rozvodov
HYZA Žilina
 • chladové izolácie potrubných rozvodov
Považský cukor a.s., Tr.Teplá
 • tepelné izolácie – rekonštrukcia várne 2003
 • tepelné izolácie – rekonštrukcia cukrovaru 2005
Milstrom Nové Mesto nad Váhom
 • tepelné izolácie zásobníkov srvátky
Gemerská mliekareň R. Sobota
 • tepelné izolácie potrubných rozvodov a zásobníka srvátky
LEAF Levice
 • tepelné a chladové izolácie potrubných rozvodov
THP Topoľčany
 • tepelné a chladové izolácie potrubných rozvodov
Mäsokombinát HRÁDOK Lúčenec
 • tepelné a chladové izolácie potrubných rozvodov
Stavebný priemysel:
Považská cementáreň a.s., Ladce
 • tepelné izolácie GO rotačnej pece
 • tepelné izolácie elektroodlučovača a dymovodov
 • tepelné izolácie pre uhlové hospodárstvo
CEMMAC a.s. Horné Srnie
 • tepelné izolácie potrubia horúcich plynov – sušiareň trosky
 • tepelné izolácie zásobníkov vápenca
 • tepelné izolácie mlynica cementov
 • protihlukové izolácie dopravníkov
PORFIX – Porobetón a.s.
 • tepelné izolácie rozvodov pary, kondenzu a vody
 • tepelná izolácia rozvodov pary a kondenzu pod autoklávmi
DOLVAP Varín
 • tepelné izolácie – výroba vápna
Strojársky priemysel:
SLOVALCO Žiar n/ Hr.
 • hlukové izolácie vzduchovodov filtr. stanice
MOBIS, KIA Žilina
 • tepelné, protipožiarne a hlukové izolácie rozvodov VZT
PSA – Peugeot Citroen Trnava
 • tepelné, protipožiarne a hlukové izolácie rozvodov VZT
Administratíva a obchod:
Národná banka Slovensko, Bratislava
 • protipožiarne a protihlukové izolácie VZT rozvodov
AUPARK Bratislava
 • tepelné, protipožiarne a hlukové izolácie rozvodov VZT
Kaufland Ilava, Bratislava, Košice
 • protipožiarné izolácie
 • požiarne upchávky prestupov cez steny
 • tepelné izolácie rozvodov VZT
PRESSBURGCENTRUM Bratislava
 • protipožiarne izolácie rozvodov VZT
predaj a servis vozidiel Ford, Mercedes, Jaguár, KIA Bratislava
 • tepelné, protipožiarne izolácie rozvodov VZT
TESCO Beckov
 • chladové izolácie potrubných rozvodov a aparátov
HYPERNOVA Levice, Komárno, Prievidza, Bardejov, L. Mikukáš
 • tepelné izolácie rozvodov VZT

© 2007 IZOLING spol. s r.o. | CMS systém WEBYCMS | Hosting: WEBYHOSTING | Design: WEBY GROUP, s.r.o.