Realizácia

V rámci realizácie máme spracované riešenia a technické postupy pre komplexné dodávky vrátane odbornej montáže v nasledovných činnostiach:

tepelné izolácie
  • potrubných rozvodov
  • technologických zariadení / energetické kotle, prehrievače, výmenníkove stanice, veľkoobjemové nádrže, turbíny
  • vzduchotechnických rozvodov a zariadení
chladové izolácie
  • potrubné rozvody chladiarenských médii s materiálmi Armaflex, K-flex, Izoflex
  • chladiace boxy a chladiarenské zariadenia
  • chladové izolácie liatim PUR peny za plechový obal
akustické izolácie
  • izolácie strojovní, čerpadiel a ventilátorov
protipožiarne izolácie
  • vzduchotechnických rozvodov a zariadení
  • montáž požiarnych systémov INTUMEX
  • realizácia požiarných konštrukcií PROMAT

Pracovníci sú držiteľmi certifikátov na systém PYROROCK od firmy Rockwool, na systém INTUMEX a PROMAT

Poradenstvo

Činnosť v oblasti technického poradenstva zahŕňa bezplatné konzultácie pri návrhu konštrukcií a systémov tepelných izolácii na nových zariadeniach, resp. na opravách a rekonštrukciách .

Projekčná a expertízna činnosť

© 2007 IZOLING spol. s r.o. | CMS systém WEBYCMS | Hosting: WEBYHOSTING | Design: WEBY GROUP, s.r.o.